„Edubawa”  pochodzi od edukacja i zabawa

Firma powstała w 2007 roku i od początku skupia się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii internetowych oraz technik ludycznych w nauczaniu. Główne zadanie stanowi szkolenie nauczycieli, przede wszystkim języków obcych, z użycia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Szkolenia i kursy prowadzone przez firmę przyczyniają się do upowszechnienia nowych, skutecznych i przyjaznych dla współczesnego ucznia  technik dydaktycznych.

Radość z nauki

Edubawa realizuje kursy, w trakcie których nauczyciele zapoznają się nie tylko z nowoczesnymi technikami dydaktycznymi, ale także poznają praktyczne sposoby ich zastosowania w codziennej pracy. Celem szkolenia nie jest przekazanie wiedzy dotyczącej korzystania z komputera, ale pokazanie, w jaki sposób konkretne metody mogą pomóc w rozwoju autonomii uczniowskiej i ułatwiają im zdobywanie nowych umiejętności. Jednocześnie nauka przestaje być nieprzyjemnym i trudnym procesem, a staje się prawdziwą przyjemnością. W dobie nauczania ustawicznego takie odkrycie jest nieocenione.

Kursy dopasowane do potrzeb

Zaletę oferty szkoleniowej firmy Edubawa stanowi indywidualne podejście do klienta. Programy kursów dostosowywane są do potrzeb i zainteresowań uczestników oraz zatrudniającej ich organizacji. Ankiety wypełniane przez wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu pozwalają na precyzyjne określenie listy zagadnień poruszanych w trakcie kolejnych sesji.

Klienci

Z oferty szkoleń firmy skorzystali już między innymi:

  • Instytut Cervantesa oraz Ambasada Hiszpanii, Warszawa.
  • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.
  • Akademia językowa EMPIK, Poznań.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
  • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Toruń.
  • Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Hiszpania.
  • Akademia Językowa MESTER, Granada, Hiszpania.
  • Placówka dydaktyczna MEN Hiszpanii, Bratysława, Słowacja.

Uczeń jest najważniejszy

Działalność firmy Edubawa nie jest oderwana od dydaktyki. To radość i sukcesy uczniów pokazują, że nowoczesne metody dydaktyczne są naprawdę skuteczne. To ludzie, którzy cieszą się zdobytą właśnie umiejętnością mówienia w obcym języku, decydują o dalszym kierunku rozwoju firmy. Sukcesy uczniów – rozwój osobistej kompetencji komunikacyjnej, wyjazdy na stypendia, rozwój autonomii i kreatywności uczniowskiej – to najważniejszy wyznacznik sukcesu Edubawy.

Założycielka firmy

Edubawę prowadzi Weronika Górska-Wolniewicz – nauczycielka języka hiszpańskiego i specjalistka z zakresu użycia nowych technologii w nauczaniu. 6-letnia praca z uczniami i studentami pokazała jej, jak ważne dla wyzwolenia potencjału osoby uczącej się jest użycie technik maksymalnie przyjaznych i wspomagających autonomię.

Swoje doświadczenie w nauczaniu języka założycielka firmy zdobywała zarówno w państwowych placówkach oświatowych (Gimnazjum Olimpijczyk w Poznaniu, LO 4 w Poznaniu), jak i prywatnej szkole językowej (EmpikSchool) gdzie jest obecnie lektorem. Weronika Górska-Wolniewicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Badania Gier a także Polskiej Akademii Dzieci.

Publikacje oraz ważniejsze osiągnięcia.