• maj 2006 – wyróżnienie z nagrodą pieniężną w konkursie na napisanie fragmentu podręcznika do języka hiszpańskiego, zorganizowanym przez Ministerio de Educación y Ciencia de España (Ministerstwo Oświaty i Nauki w Hiszpanii). W konkursie tym startowało ponad 130 prac nadesłanych przez nauczycieli języka hiszpańskiego z całego świata. Wyróżniona praca: „El juego parchís loco” została opublikowana w Internecie.
 • Październik 2006 – publikacja pracy magisterskiej przez redELE (pod patronatem Ministerstwa Oświaty i Nauki w Hiszpanii).
 • Marzec 2007 – publikacja artykułu La enseñanza y el aprendizaje de los conectores contraargumentativos en español como lengua extranjera. El uso del CORPUS de alumno przez Investigaciones Linguisticae (Instytut Językoznawstwa, UAM).
 • Czerwiec 2007 – publikacja artykułu Diario como una herramienta de usos múltiples en la enseñanza de ELE”w czasopiśmie ENLACE przez Ministerio de Educacion y Ciencia.
 • Kwiecień 2007 – publikacja artykułu „Gra dydaktyczna na lekcji powtórkowej z języka hiszpańskiego”w Internecie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
 • 2007- stypendium rządu Hiszpanii na kurs metodyczny w Universidad de Salamanca
 • 2007 – stypendium Junta de Castilla y Leon na kurs dydaktyczny w szkole DILE w Salamance
 • 2008 – publikacja artykułu „Oriéntate” – un juego de mesa en la clase de ELE, dostępny online (CIVELE)
 • 2009 – stypendium szkoły MESTER na dwutygodniowy kurs dla nauczycieli języka hiszpańskiego w Granadzie, Andaluzja
 • 2009 – publikacja dwóch artykułów przez  PTBG, Szalony Chińczyk – niekonwencjonalna lekcja powtórkowa orazRPG na lekcji języka hiszpańskiego. Poszukiwacze skarbów.
 • 2009 publikacja artykułu Narzędzia web 2.0 w codziennej pracy nauczyciela języków obcych, Neofilolog nr 33, PTN
 • 2010 –publikacja artykułu Inne spojrzenie na czasowniki hiszpańskie w czasie teraźniejszym.
 • Etapy tworzenia gry dydaktycznej. Homo Ludens, PTBG (w druku)
 • 2010publikacja artykułu
  TIramida – propozycja stopniowego wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do nauczania języka obcego. – Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego (w druku)
 • 2011 publikacja artykułu  Z pamiętnikak nauczyciela. Uczyć łatwiej, wiosna 2011. PWN.
 • 2011 publikacja artykułu  Z samouczka  nauczyciela. Prezi – alternatywa dla Power Pointa. Gazeta Szkolna. Wydawnictwo Gazeta Szkolna Sp. z o.o.
 • 2011 publikacja artykułu  Z samouczka  nauczyciela. Diigo. Gazeta Szkolna. Wydawnictwo Gazeta Szkolna Sp. z o.o.
 • 2011 publikacja artykułu  Z samouczka  nauczyciela. Quizlet. Gazeta Szkolna. Wydawnictwo Gazeta Szkolna Sp. z o.o.
 • 2011 publikacja artykułu  Z samouczka  nauczyciela. Glogster. Gazeta Szkolna. Wydawnictwo Gazeta Szkolna Sp. z o.o.
 • 2011 publikacja artykułu  Z samouczka  nauczyciela. Windows Movie Maker. Gazeta Szkolna. Wydawnictwo Gazeta Szkolna Sp. z o.o.
 • 2011 publikacja artykułu Mity i fakty o technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole. Uczyć lepiej 3/2010-2011. ODN w Poznaniu.
 • 2012 – publikacja serii artykułów praktycznych na temat zastosowania TIK w nauczaniu języków obcych Kącik TIK współczesnego nauczyciela, PWN